PAGES

COMPANY

CONTACT

SOCIAL

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon

Made with ♥ in Singapore

© Day Zero Technology Pte Ltd 2020

ประสบการณ์ที่ชาญฉลาดขึ้น

การหาพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมจะใช้พลังงานพิเศษ เพิ่มความพยายามนี้ด้วยการมีส่วนร่วมกับการจ้างงานใหม่ของคุณก่อนที่พวกเขาจะเริ่มต้นวันแรกของพวกเขา


Day Zero ให้ประสบการณ์การใช้งานแอพพลิเคชันบนเว็บที่เหมาะกับองค์กรของคุณและได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์มีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพสูง

มันคุ้มค่าการใช้สิทธิ